HỌ VƯƠNG > LỊCH SỬ HỌ VƯƠNG
Bản in
Nguồn gốc Họ Vương
Tin đăng ngày:11/4/2013 - Xem:44438

Truyền thuyết truyền lại đời vua Trần Duệ Tôn sinh vua Trần Dực Tông ( 1337-1377) không có sữa. Vua đưa bà Phan Vị Ngọc Châu về làm vợ thứ nuôi Trần Dực Tông. Đời sau bà không có con, xin về quê sinh sống.

Triều đình và nhà vua xem xét thấy bà có công nuôi con vua khôn lớn nên phong cho bà là Vương Mậu ( Mẹ Vua) cấp chiếu chỉ cho bà có quyền đi về đâu được khai dân, lập ấp, lập đồn điền doanh trại sinh sống.

Khi bà về quê triều đình lúc bấy giờ có một đạo quân và hai vị tướng tùy tòng.

Bà về vùng đồng chua nước mặn phù sa xưa nay gọi là đất Quảng( sau gọi là xã Đức Quang). Có ba thôn, quê ta là thôn Cự phú, Thôn Nha Phong, Thôn Kiều Thái.( xưa ta có lậm kho lúa của Bà để ở điệu trung, dân gian thường gọi lag làng Lậm). Nha Phong xưa nơi đội phòng vệ của Bà ở gọi là Nha Phòng sau này gọi là Nha Phong. Thôn Kiều Mộc đầy phù sa nổi hai cồn sau gọi là xã Hải Côn thôn Kiều Thái.

Bà Vương Mậu có công chiêu mộ dân lập ấp khai phá ruộng đồng khắp nơi trong và ngoài tỉnh. Các nới khác không kể hết. Riêng vùng gần đây từ xã Đức Quang cũ cho đến xã Hải Côn, xã Phượng Côn cũ, nay là xã Hưng Hòa (ở Vinh), Xã Nghi Thái( Nghi Lộc), xã Nghi Phong( Nghi Lộc) đều là ruộng đồng của Bà quản lý.

Vùng đất thịt có 350 mậu, vùng đất cát có khoảng 400 mậu thuộc là đất công điền. Cứ ba năm chia lại cho dân một lần.

Thời kỳ đó bà chiêu mộ dân chúng đến bất kỳ họ nào cũng xưng là họ Vương Đình( Triều đình công nhận họ nhà Vua).

Thời kỳ đó bà Cô Tổ đầu tiên của ta là họ gì nhưng xưng là Vương Thị Thân sinh ra Đức Tổ Vương Đình Vạng( có hiệu ghi phía sau, đầu tiên).

Sau khi bà Vương Mậu và hai tướng qua đời. Xã Đức Quang cũ lập đền thờ Bà ở thôn Cự Phú( ta) tại đền nhà thờ họ Dương Xuân bây giờ. Mộ của Bà mai táng tại đất a Cam ( ổ Ga) thuộc Xã Hải Côn nay là Nghi Thái Nghi Lộc, đời sau dân Kiều Thái rước Bà về lập đền thờ bên mộ đất ổ Ga( a Cam).

Còn lại hai vị tướng dân chúng lập đền thờ Đức Thánh Trung tại nhà ông Đậu Hộ nơi đền thờ họ Đậu bây giờ.

Còn Đức Thánh Hữu lập miếu thờ ở trước nhà ông Dương Lương vườn ông Dương Bưởi. Sau năm 1945 họ Hứa Bùi Phong Quang( Nha phong cũ) xưng là Đức Tổ, họ Hứa rước về Phong Quang thờ. Các ngôi đền thờ sau năm 1945 bị phá do không ai thờ cúng. Chỉ có lăng mộ Bà ở ổ Ga( Nghi Thái) thờ cúng mà thôi( mộ Đức Thánh Hữu ở trước nhà ông Lương).

Đến ngày cách mạng tháng tám năm 1945 thành công. Nước Việt Nam được độc lập vào ngày 02/9/1945. Các phường xã chia cắt theo địa dư, lập lại Thôn kiều Thái về xã Nghi Thái( Nghi Lộc) còn thôn Phong Quang( Nha Phong cũ), thôn Phong Phú( Cự Phú cũ), nhập về xã Hưng Hòa, Hưng Nguyên (nay thuộc Thành Phố Vinh)

Ruộng đất chia đều cho các họ ở đâu cày đó. Con cháu của giòng họ Bà Vương Mậu nơi xã không kể, riêng xã Đức Quang cũ này có 8 giòng họ. Họ Vương Đình, họ Vương Thừa, Họ Vương Hữu, Họ Vương Đức, Họ Vương Văn, Họ Vương Doãn, Họ Vương Thái... nay phải tản ra 4 xã: Hưng Hòa, Hưng Lộc, Nghi Thái, Nghi Phong.

Chính thức ta là họ Vương Đình ta là như vậy.

Các Họ Vương xung quanh các xã gần đây cũng có do Bà Vương Mậu chia dân lập ấp về theo Bà sinh sống làm ăn đều xưng là họ Vương chỉ khác chữ lót mà thôi.

Rất mong các bác, các chú, các anh em tin tưởng rằng di tích có mộ Bà Vương, có diện thờ cũng như hai Tướng có hai điện thờ. Có lăng mộ người đời lúc bấy giờ và bản thân chúng tôi cũng chứng minh sự thực kể cả ruộng đất, Dân số sau cách mạng tháng 8 năm 1945. Nước Việt Nam Dân chủ cộng Hòa ra đời, vẫn lấy đất công điền của Bà Vương chia cho 3 thôn: Phong Quang( Nha Phong), Phong Phú( Cự Phú), Kiều Thái( Nghi Thái), Phượng Cương ( Nghi Phong Nghi Lộc).

Bản thân chúng tôi vẫn đứng ra chia cấp. Sự thực không phải truyền thuyết.

Mong thông cảm.

 
Màn Sử thi nghệ thuật "LINH THIÊNG VƯƠNG TỘC VIỆT NAM"
LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ HỌ VƯƠNG ĐÌNH - XÓM PHONG PHÚ, XÃ HƯNG HÒA, TP VINH
Hé Lộ Bí Ẩn Dòng Họ VƯƠNG Khiến Các Dòng Họ Khác Sửng Sốt
Dòng họ Vương (Thủy Nguyên - Hải Phòng)
Lịch Âm Dương
Văn hóa Cà phê
Hỗ trợ trực tuyến

Vương Hoàn - 0383.84.47.47
Today: 663
All counter: 4,232,941
 
  Trang chủ | Họ Vương l Tin tức l Quỹ công đức l Họ Vương với đất nước l Văn thơ l Phong tục Việt Nam l Liên hệ
 

GIA PHẢ DÒNG HỌ VƯƠNG
Liên hệ: Ông Vương Đình Hoàn
Hưng Hòa - Tp Vinh - Nghệ an - Điện thoại: 0987516868
Website: www.giaphahovuong.com
Email: vuonghoan@vuonghoanduc.com